Pidato bahasa jawa

Pada Ujian Praktek Pelajaran Bahasa Jawa,Saya mendapatkan Ujian Menghafal Pidato Bahasa Jawa.Secara Teori tidak ada bedanya dengan Pidato bahsa indonesia,namun karena jarang menggunakan bahasa jawa halus atau kromo alus ya agak glagapan dalam prakteknya.Ini adalah Teks Pidato saya
_______________________________________________________________________
Assalamualaikum Wr.Wb

 


Poro Bapak, poro Ibu, para rawuh ingkang kinurmatan

Minangkani atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dhumateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat, Ni’mat, dumateng kulo, lan panjenengan sedoyo, sahinggo saged rawuh wonten ing majlis puniko pados ilmu Agomo. 

 
Poro rawuh ingkang kinurmatan

Kanthi pengajak kulo,monggo kulo lan panjenengan monggo sami niat ngaji. Niat ibadah dateng ngarsanipun Allah SWT. Keranten Ngaji niku wajib tumrap kito sedoyo. Kanjeng Nabi dawoh Ingkang artosipun :

 

“Bilih pados ilmu meniko dipun fardhuaken tumrap tiyang Islam jaler lan istri“

Soho kanti hadist meniko kito sampun jelas bilih pados ilmu meniko tanpo wonten wates.

Poro Rawuh ingkang kinurmatan

Keranten tiyang niku menawi mboten gadhah ilmu rugi sanget.Pramilo saking meniko, monggo Poro Rawoh sedoyo utaminipun adik-adik lan remaja Islam , Kito tingkataken anggen kito sinau. Supados benjing pikantunk ilmu ingkang kathah lan manfaat , soho ilmu ingkang mbeto wilujeng donyo lan akherat

Nanging sakwangsulipun menawi kito mboten anggadahi ilmu , mboten saged ngaji , lan mboten purun sinau lan boten sekolah niku nggih boten sae, sampun ketinggalan jaman. Amargi, niki sampun jaman merdeka mboten kados jaman penjajahan. Sa’niki sampun kathah sekolahan , sampun kathah panggenan pendidikan. Pramilo monggo kito tingkataken anggen kito sinau, pados ilmu pengetahuan ingkang kathah. Soho dhumateng poro Bapak, Ibu sampun ngantos kagungan putro mboten purun sekolah, mboten purun ngaji, mboten purun dhateng masjid, dhateng langgar, lan sanes-sanesipun.

 

Keranten lare meniko menawi mboten tepang pendidikan, nopo maleh pendidikan Ilmu Agama niku , nggeh nyusahaken tiyang sepuhipun.

  

 
 Poro Bapak Poro Ibu, Pramilo monggo putro-putri kita sedoyo kito dhidhik dados lare ingkang migunani tumrap agama,bangsa,lan negara.

 

Poro rawuh ingkang kinurmatan

Kulo kinten cekap semanten atur kulo,kirang langkungipun nyuwun pangapunten.Matur nuwun.

 

 

Wassalamualaikum Wr.wb

  

 Semoga yang sedikit ini bisa menjadi referensi teman-teman
– www.opowi.net –

Related posts

Leave a Comment